4. A mérési eredmények kiértékelése és jelentése

A mérések kiértékelését utólagosan bármikor újrafuttathatjuk a mérés kezdetekor tárolt beállítási fájlok alkalmazásával, vagy azok módosításával. Természetesen az utólagos kiértékelés során az AE csatornák erősítési üzemmódja, megszólalási küszöbszintje, a holtidő, és a kikapcsolt AE csatornák, valamint a környezeti paraméterek mintavételi gyakorisága már nem módosíthatók, a fénydiódák sem aktívak. A képernyőn elhelyezett indikátor ilyenkor a kiértékelés lemaradása helyett annak előrehaladását mutatja. Megtörténik a bekapcsolt digitális szűrőkön átjutó AE beütések feldolgozása: a származtatott paraméterek számítása, a kiválasztott paramétercsoport listázása, a kijelölt függvények építése, a források lokalizálása és a lokalizálási térképen való elhelyezése is.

A mérést grafikusan szakaszokra bonthatjuk, és a szakaszokra nézve a legjellemzőbb statisztikai mérőszámokat táblázatos és diagramos formában elemezhetjük. A mérés során rögzített szöveges megjegyzések is megjelennek. A kiértékelés végeztével a kész ábrákon, térképeken könnyűszerrel távolságot és iránytangenst mérhetünk, magyarázó nyilak, feliratok helyezhetők el. Ábráinkat számozhatjuk és feliratozhatjuk, majd menthetjük és nyomtathatjuk az írásos jegyzőkönyv számára. Lehetőség van a mérési jegyzőkönyvezés automatizálására, az adatok és ábrák automatikus átadására a szövegszerkesztő programnak, tehermentesítve a kiértékelőt a monoton, ismétlődő munkafázisoktól.

Magyar