3. A mérés végrehajtása

A mérés elindítása után a környezeti paraméterek mintavételezett értékei, valamint az észlelt AE beütések mért paraméterei a megnyitott mérési fájlban tárolódnak. Ezzel párhuzamosan, real-time folyik a bekapcsolt digitális szűrőkön átjutó AE beütések feldolgozása: a származtatott paraméterek számítása, a kiválasztott paramétercsoport listázása, a kijelölt függvények építése, a források lokalizálása és a lokalizálási térképen való elhelyezése is. Mindez a berendezés számítógépének monitorján figyelemmel kísérhető. Kiválaszthatunk egy AE csatornát, és erre tesztimpulzusokat küldve aktív AE forrást imitálhatunk. Lehetőség van a mérés előkészítésével kapcsolatban felsorolt tevékenységek többségének elvégzésére is: ki- vagy bekapcsolhatjuk az AE csatornákat, módosíthatjuk az egyes AE csatornák erősítési üzemmódját, megszólalási küszöbszintjét, változtathatunk a környezeti paraméter csatorna mintavételezési idején. Új paraméter-szűrőket iktathatunk be, vagy a meglévőket válthatjuk, módosíthatjuk; új lokalizálási térképeket, paraméter-csoportokat, függvényeket definiálhatunk, illetve szabadon váltogathatjuk a képernyőn éppen megjelenteket. A műszer beállítását érintő változtatások, továbbá az esetleg rögzíteni kívánt szöveges megjegyzések a mérési adatok közé beiktatva a mérési fájlban haladéktalanul eltárolódnak.

Mérés közben lehetőség van arra, hogy az AE csatornák jeleiről – akár egy készülék összes csatornájának jeléről egyszerre – pillanatfelvételt készítsünk. A rögzített jelminták is a mérési fájlba kerülnek. A minták alapján frekvencia spektrumelemzés (FFT) kérhető, illetve a kiválasztott csatornák mintái közötti korreláció is vizsgálható.

Előfordul, hogy mérés közben a vizsgált objektumon a mérést zavaró események történnek: szemrevételezést vagy javítási munkákat kell végezni, és a kopácsolásból, súrlódásból eredő zajok közben a mérés lehetetlenné válik. Lehetőség van arra, hogy ilyenkor a mérés megszakítása, leállítása nélkül időlegesen letiltsuk, majd a zavaró körülmények elhárítása után újra engedélyezzük az új AE adatok mérését és fájlba rögzítését.

Mérés közben rövid feljegyzéseket készíthetünk, például a bekövetkezett eseményekről, a megváltozott mérési körülményekről, a nem rögzített környezeti paraméterekről. Ezek a szöveges megjegyzések is azonnal bekerülnek a mérési fájlba.

A mérés során a berendezés legfontosabb feladata a mérési adatok maradéktalan mentése a mérési fájlba. E feladat végrehajtását nem hátráltatják a mérés közbeni kiértékelés valós idejű számításai, de ha mérés közben az akusztikus aktivitás jelentősen megnövekedik, a kiértékelés fokozatosan lemaradhat az adatgyűjtés és tárolás mögött. A lemaradás mértékét ilyenkor a képernyőn elhelyezett indikátor mutatja. A kiértékelést gyorsíthatjuk az adatlistázás kikapcsolásával, vagy a függvényábrázolás ideiglenes tiltásával.

A mérés befejezésekor a mérési fájl is lezáródik. Folyamatos monitoring üzemmódban, vagyis a „mérési sorozatok automatikus elvégzése” funkció kiválasztása esetén, az egyes mérési ciklusok során a mérési fájl a megadott idő elteltével automatikusan lezáródik, majd a beállított szünet után – új fájlnévvel – újra megnyílik.

Magyar